Nuorten suunnistajien ohjaus

Yhteiset harjoitukset

 

Lajiharjoittelun pohjana toimivat yhteisharjoitukset, joita talven aikana järjestetään tiistaisin saliharjoittelun muodossa ja maastoharjoitusten alettua perjantaisin ohjelman mukaisilla kartoilla.

Talvella yhteisharjoitusten tavoitteena on tarjota monipuolisia, fyysistä kuntoa kehittäviä harjoitteita ja taitoharjoitteita, jotka muuttuvat lajiharjoittelun suuntaan kevään edetessä. 

Suunnistuskauden maastoharjoitusten tarkoitus on kehittää suunnistuksen lajitaitoja, erilaisia maastotyyppejä monipuolisesti hyödyntäen. Käytettävät harjoituskartat on valittu maastollisen monipuolisuuden ja ajantasaisuuden mukaan. 

Maastoharjoitusten ydin muodostuu neljän eri taitotason, lyhyistä, noin neljän rastin radoista. Harjoitukset ovat kestoltaan 1 - 2 tuntia. Jokaisella taitotasolla on 3 - 4 erilaista rataa. 

 

 

Harjoitusten taitotasot

Taso

Tasokuvaus

Harjoittelumuoto

Tuki - ohjaus - valmennus

Alkeet

Kartan käsite

Yleiset karttamerkit

Kartan suunnastaminen

Kartan taittaminen

Peukaloote

Suunnistuskoulu

Perhesuunnistus

Vanhemmat, seuraohjaaja

Elämyksellinen yhdessä

oppiminen

RR

Kykenee Itsenäiseen

suunnistamiseen

tukiviitoitusta tai polkua

hyödyntäen. Osaa lukea

karttaa ja tehdä itsenäisiä

reitinvalintoja polkuja sekä

maastolinjoja hyödyntäen

Yhteisharjoitukset – Suuntarastit

ja kilpailutoiminta

mahdollisuus vaativampien

ratojen hyödyntämiseen.

Monipuolinen

liikuntaharrastus

Seuraohjaaja,

yhteisharjoitukset

Toiminnallinen, tekemällä

oppiminen

TR

Kykenee suunnistamaan

selkeässä polkujen,

maastolinjojen tai

viitoistusten tuetussa

maastossa. Hallitsee

rastinoton tukireitin

läheisyydessä oleviin

rastipisteisiin.

Yhteisharjoitukset – Suuntarastit

ja kilpailutoiminta

mahdollisuus vaativampien

ratojen hyödyntämiseen.

Monipuolinen

liikuntaharrastus

Seuraohjaaja,

yhteisharjoitukset

Toiminnallinen tekemällä

oppiminen

Taso 1

Kykenee suunnistamaan

helpohkoja, useita

reitinvalintoja sisältäviä

ratoja.

Suunnistus tapahtuu

selkeässä helppolukuisessa

maastossa.

Yhteisharjoitukset – Suuntarastit

ja kilpailutoiminta

mahdollisuus vaativampien

ratojen hyödyntämiseen.

Monipuolinen

liikuntaharrastus.

Seuraohjaaja,

yhteisharjoitukset

Toiminnallinen tekemällä

oppiminen

Henkilökohtainen ohjaus

Taso 2

Kykenee taidollisesti hyvään

suunnistukseen

erityyppisissä maastoolosuhteissa,

teknisesti

vaativillakin radoilla.

Kykenee arvioimaan

erilaisten reitinvalintojen

sopivuutta

suunnistussuorituksen

aikana.

Taidollisesti ja fyysisesti

vaativat

suunnistusharjoitteet.

Yhteisharjoitukset – Suuntarastit

ja kilpailutoiminta

Monipuolinen

liikuntaharrastus oman

harjoitussuunnitelman

puitteissa.

Henkilökohtaistettu

valmennus

Seuraohjaaja,

yhteisharjoitukset,

henkilökohtaistettu

valmennuksen

kokonaissuunnittelu ja

henkilökohtainen ohjaus

 

Eritasoisilla radoilla mahdollistetaan monipuolinen harjoitteluympäristö, jossa jokaisen suunnistajan henkilökohtaiset tarpeet voidaan huomioida. 

Kussakin harjoituksessa perehdytään alueen ja kartan ominaispiirteisiin karttamerkkien sekä niiden käytettävyyden näkökulmasta. Lisäksi jokaisella harjoituksella on oma taitoteemansa, joka yksilöllistyy ohjauksen kautta. Ohjaus tapahtuu suunnistajan lähettämisenä radalle ja vastaanottamisena suunnistuksen jälkeen. 

Yksi tärkeä osa ohjausta on reflektiotaitojen kehittäminen. Reflektio tapahtuu yksin, yhdessä ja ohjaajan kanssa. 

Harjoittelu on luonteeltaan aina yhdessä tekemistä. Jokainen harjoitus sisältää erilaisia yhteisöllisiä toiminnan muotoja. 

Maanantaisin järjestettävät iltarastit toimivat kilpailullisena harjoituksena, tarjoten pitkäkestoisen, yhtäjaksoisen suunnistussuorituksen. Iltarastit opettavat osaltaan kilpailutilanteen rutiineihin ja kilpailulliseen suunnistussuorituksen. Suunnistajalle iltarastit antavat palautetta kokonaissuorituksen hallinnasta.