Kartoittajakoulutus 2019

 

 

Suunnistuskartan kartoittajakoulutus

 

Suunta 2000 järjestää suunnistuskartoittamisen alkeiskoulutuksen kevään ja kesän 2019 aikana. Koulutus antaa valmiudet Ocad-kartanpiirto-ohjelman käyttöön, erilaisten pohja-aineistojen hyödyntämiselle ja maastokartoituksen tekemiseen selkeässä maastossa. Lisäksi kurssilla perehdytään kartoittajan välineistöön, kuvausohjeisiin sekä suunnistuskarttoihin liittyviin lupiin, sääntöihin ja käytänteisiin.

Koulutus on suunnattu kartoitustoiminnasta kiinnostuneille sekä räätälöitynä Suuntarastien ratamestareille. 

Koulutus on seuran jäsenille maksuton. Ilmoittautuminen 7.4. mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jarkko Hasu, jarkko.hasu @ aol.com

 

Koulutuksen kuvaus

 

Koulutus jakautuu kolmeen kokoneisuuteen:

 

1. Kartoitustoiminta suunnistusseurassa ja Ocad-piirto-ohjelman alkeet

Aika: 14.4.  Paikka: Keminmaa / Pölhön koulu

Tavoitteet: Tiedät miten kartoitustoiminta suunnistusseurassa tapahtuu. Tunnet karttoihin liittyvät lupakäytänteet ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset.

Osaat käyttää Ocad-ohjelman piirtotyökaluja, sekä työskennellä kuvausohjeen mukaisesti. Osaat käyttää valmiita pohja-aineistoja sekä asettaa kartan koordinaattijärjestelmän. Tutustut erilaisiin kartoittajan työvälineisiin.

Moduuli toimii samalla Suuntarastien ratamestareiden karttakoulutusosiona.

Toteutus: Perusteiden harjoittelua sisätiloissa.

Kouluttaja: Jarkko Hasu

 

2. Kartoitustyön vaiheet

Aika: 19.5.  Paikka: Keminmaa / Pölhön koulu

Tavoitteet: Tunnet kartoitustyöhön liittyvät vaiheet. Osaat luoda korkeus- ja maastomallit MML:n laserkeilausaineistoista sekä hyödyntää muuta avointa geodataa pohja-aineistoina. Tunnet Ocad-piirto-ohjelman yleisimmät toiminnot ja osaat tehdä kartan pohjatyöt maastotyövaihetta varten.

Tunnet maastotyöskentelyn perusteet ja satelliittipaikannuksen käytön siinä. Tunnet suunnistuskartan laatuvaatimukset. Osaat tehdä kartan viimeistelyn ja ulkoasuun liittyvät muokkaukset.

Toteutus: Perusteiden harjoittelua sisätiloissa. Sisältää maasto-osion. Omien karttatöiden aloittaminen.

Kouluttaja: Jarkko Hasu

 

3. Oman kartan laatiminen

Aika: kesä 2019  Paikka: Keminmaa

Tavoitteet: Toteutat kesän aikana pienimuotoisen itsenäisen kartoitustyön. Apuna sinulla on henkilökohtainen mentori, jonka puoleen voit kääntyä ongelmatilanteissa. Karttojen valmistuttua työt käydään yhdessä läpi ja jaetaan havaintoja työskentelyyn, maaston kuvaamisen sekä välineistön käyttöön liittyen.