Lapin AM-keskimatka 2022

Lapin aluemestaruuskilpailuiden keskimatka kilpaillaan Tervolan Törmävaarassa lauantaina 13.8.2022.

8.8.2022 - Ratamestareiden lausunto

Tervetuloa Tervolaan!

Lapin AM-keskimatka ja maakuntaviestit kilpaillaan Tervolan Varejoen kylän Törmävaaran maastoissa. Kilpailukeskus sijaitsee Varejoen koulun urheilukenttäalueella.

Kilpailualue on pääosin vaara- ja metsämaastoa, näiden lisäksi kilpailu-alueeseen kuuluvat myös vanhat soramonttualueet. Soramonttualueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat pääosin alueen ulkoreitit ja polut, muutoin alueella on hyvin vähän polkuja. Kilpailualueella on kohtuullisen paljon korkeuseroja ja varsinkin pidemmillä kilpailumatkoilla nousumetrejä tulee mukavasti ja asettaakin omat haasteensa ratojen fyysisyydelle.

Maasto on kulkukelposuudeltaan ja nopeudeltaan hyvinkin vaihtelevaa. Kilpailualueen maastopohja vaihtelee soramonttualueesta kangasmetsään, hieman peitteisempään seka- ja havupuumetsään ja vaaramaastolle tyypilliseen metsäiseen sammalpeitteiseen kivipohjaan sekä kivirakka-alueisiin.

Jarkko Hasun käsialaa oleva suunnistuskartta kuvaa monipuolista maastoa hyvin ja kartta on valmistunut 2021. Eri alueiden kulkukelpoisuuden pystyy kartasta toteamaan, joten jouhevasti edettävän reitin valinta voi olla jossain tapauksissa hyvinkin ratkaisevaa. Soranottoalueet ovat pienipiirteisimmät alueet ja näin ollen näiden alueiden kanssa kannattaa suunnistuksellisesti olla tarkkana. Alueella on myös aiemmista metsänhoitotöistä muodostuneita ajouria, mutta niistäkin vanhimmat ovat jo hyvin vaikeasti havaittavissa maastosta ja kannattaakin käyttää harkiten suunnistustehtävän suorittamiseen.

Tervetuloa kilpailemaan Lapin aluemestaruuden keskimatkalle ja maakuntaviesteihin.

Terveisin ratamestarit

Matti Oikarinen ja Jarno Kemppainen