Ratamestarin lausunto

Tapahtuma järjestetään Sivakkavaarassa Outokumpu Chrome Oy Elijärven kaivosalueen tuntumassa. Kilpailukeskuksena on kaivoksen kivivarasto ja sivukivialue alkaakin aivan kisakeskuksen vierestä.

Maasto

Kilpailussa käytettävä Sivakkavaaran alue on loivarinteinen harju, jota korkeimman kohdan soranotto on vuosikymmenten saatossa näkyvästi muokannut. Aluetta kiertää metsäautotiet, polkuja on vähänlaisesti. Maaston korkeuserot ovat maltillisia, nousut ja laskut loivia. Maastopohja on vaihtelevaa, välillä nopeakulkuisesta kangasmetsää, toisaalla hitaampaa ja peitteisempää seka- tai vanhaa kuusimetsää sekä suoalueita, unohtamatta alussa mainittuja vanhoja soranottoalueita. Kilpailualueelta löytyy myös tiheikköjä, takavuosien hakkuiden aikaansaannoksina.

A -pitkä

Ratasuunnittelussa on pyritty tarjoamaan matkan luonteen mukaisesti muutama pitempi rastiväli sekä reitinvalintaa. Turhaa näpertelyä on pyritty välttämään, mutta osa rasteista vaatii tarkkaa suunnistusta.

B -keski

Myös B-radalla tarjotaan A-radan tapaan reitinvalintaa ja paikoin myös tarkkaa suunnistusta. Lyhyemmästä radasta johtuen B-rata seikkailee A-rataa vähemmän nopeakulkuisessa kangasmetsässä.

C1 C2 -lyhyet

Lyhyilläkin radoilla pyritään tarjoamaan paikoin reitinvalintaa. Radat tukeutuvat polkuihin, teihin tai muuten selkeisiin alueisiin.

Muuta huomioitavaa

Suot ovat ylitsepääsemättömiä karttaan merkityillä alueilla. Harvennushakatuilla alueilla on paikoin karttaan merkitsemättömiä metsäkoneen ajouria. Ajoteillä liikenne vähäistä, tarkkaavaisuutta kuitenkin ylityksissä.

Rasteilla heijastimet ja emit-leimasimet.

terveisin,

Juha Luomanperä

ratamestari