Ratamestarin lausunto


Tervetuloa Kemin Kuivanuoroon!

Lapin AM-yö ja ÖstraNatt kilpaillaan Kemin Kuivanuorossa. Kilpailukeskus sijaitsee Myllyniemen venerannassa Länsi-Pohjan moottorikelkkailijoiden harrastetiloissa.

Kilpailualue on pääosin metsäistä kangasmaastoa. Tämän lisäksi olennaisena osana kilpailualueeseen kuuluu vanha soranottoalue. Alueella on teitä, polkuja ja ulkoilureittejä. Korkeuserot ovat maltilliset, mutta vanhalla soranottoalueella on paikoin suuriakin korkeuseroja. Alueen maastopohja on pääosin hiekka- ja sorapohjainen, jossa kulkukelpoisuus on hyvä. Hidastavaa maastopohjaa ei kartalta juurikaan löydy, tiheämmät puustoalueet voivat jonkin verran hidastaa kulkemista.

Tuomo Miettusen käsialaa oleva suunnistuskartta kuvaa maastoa hyvin ja kartta on valmistunut 2023. Eri alueiden suunnistuksellisuuden pystyy kartasta näkemään, joten jouhevasti edettävän reitin valinta voi olla jossain tapauksissa hyvinkin ratkaisevaa. Soranottoalueet ovat pienipiirteisimmät alueet ja näin ollen näiden alueiden kanssa kannattaa suunnistuksellisesti olla tarkkana.

Tervetuloa kilpailemaan Lapin yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailuun ja ÖstraNattiin.


Terveisin ratamestari

Jarno Kemppainen