Kartan elinkaari

Kartan valmistaminen edellyttää suunnittelua

Karttatuotannon perustuu usean vuoden ennakkosuunnitteluun. Seuran kartoitussuunnitelmassa määritelään 3-4 vuoden tähtäimellä kartoitettavat kilpailumaastot ja varmistetaan ajantasaisten karttojen määrä ja laatu myös harjoittelua ja kuntosuunnistustapahtumia varten.

Suunnitelmaan sisältyy myös kustannus- ja rahoitusarvio. Kartan valmistus kestää tilauksesta valmiiseen karttaan useimmiten noin vuoden. 


Uusi kartta syntyy hankintaprosessissa

Hankintapäätös - valmistelu - tarjouskilpailu -sopimus - työn vastaanotto - arkistointi ja raportointi


Kartan käyttö alkaa ensikäyttötapahtumassa

Ensikäyttötapahtuma on kartan kartan ensimmäinen suunnistustapahtuma. Yleensä tätä on saattanut edeltää testitapahtumia, joissa kartan toimivuudesta saadaan käyttäjä kokemuksia. Kuntosuunnistus- tai opetuskäyttöön tuleville kartoille ei välttämättä määritellä ensikäyttötapahtumaa.


Karttan laadun säilyttäminen edellyttää ajantasaistamista

Ensikäyttötapahtuman jälkeen kartta on suunnistuskäytössä ja siihen tehdään ajantasaustuksia maaston muututtua ihmisen tai luonnon vaikutuksesta.

Kun aiempaa karttaa päivitetään maaston muutosten osalta ja tehdään yksittäisiä tarkistuksia, täydennyksiä ja muutoksia, on kyse ajantasaistuksesta.

Kartaan kohdistuu uusia tarpeita

Kartan elinkaaren lopulla karttaan kohdistuu uudistamistarpeita, jotka edellyttävät suurempia muutoksia, kuin mitä ajantasaistamisella pystytään tekemään. Tällaisia voivat olla:

  • Muuttuneet karttojen kuvausohjeet. Kartasta on tullut vanhanaikainen eikä se vastaa nykysuunnistuksen tarpeita
  • Arvokilpailut, jotka edellyttävä uudenlaista lähestymistapaa
  • Alue on muuttunut voimakkaasti ihmisen tai luonnon vaikutuksesta

Uusien tarpeiden myötä mietitään voidaanko kartta uusintakartoittaa vai edellyttääkö muutos ensikartoitusta

Uusintakartoitus: Kun kartoitus tehdään käyttäen aiempaa suunnistuskarttaa pohja-aineistona, on kyse uusintakartoituksesta.

Ensikartoitus: Kun maastosta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa tai jos aiemmin kartoitetusta maastosta tehdään uusi kartta kokonaan uudestaan uutta pohja-aineistoa käyttäen, on kyse ensikartoituksesta.