Kartan valmistus

Suunnistuskarttoja valmistavat ja ajantasaistavat sekä ammattilaiset että osa-aikaiset kartoittajat. Suunta 2000 käyttää karttatöissään paikallisten seuratoimijoiden lisäksi ammattikartoittajia.

Avoimet tarjouskilpailut karttojen valmistamisesta julkaistaan aina seuran verkkosivuilla sekä kutsuin. Pienempien kartoitustöiden osalta voidaan käyttää kutsumenettelyä.

Kartoittajan tulee olla kokenut suunnistaja tai muutoin osata nähdä maasto suunnistajan näkökulmasta.

Olennainen osa suunnistuskartan valmistusta on GPS:n sekä laserkeilausaineiston käyttö. Lisäksi suunnistuskartan valmistamisessa hyödynnetään kuntien pohjakarttoja, ilmakuvia sekä MML:n laajaa avoimen ainoston palvelua. Uuden alueen ymmärtämistä helpottavat ns. pullautin-kartat. 

Tutustu MML:n avoimiin aineistoihin

Tutustu koko Suomen kattavaan pullautin aineistoonKarttojen teossa käytetää yleisesti seuraavia ohjelmia:

OCAD – monipuolinen ohjelmisto kartografiaan ja suunnistukseen

Ohjelman avulla voidaan valmistaa painettuja ja interaktiivisia karttoja, kuten topografisia karttoja, kaupunkikarttoja ja suunnistuskarttoja. Saatavana suomenkielisenä. Käytetään kartografiassa, mm. kaupungeissa, maanmittaustoimistoissa, kouluissa, yliopistoissa ja suunnistusseuroissa.

Tutustu Ocadiin


Mapper - avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmaisohjelma

Ohjelma on käyttöjärjestelmästä riippumaton suunnistuskarttojen piirto-ohjelma.

Tutustu Mapperiin Kartan valmistusvaiheet

Pohja-aineisto

Kartan pohja-aineisto rakentuu yleensä MML:n laserkeilausaineistosta, josta tuotetaan mm. kartan korkeusmalli. Korkeusmallin lisäksi aineistosta saadaan pinnan ja kasvillisuuden korkeuskuvaukset. Lisäksi laseraineisto tuo esille kasvillisuusrajat ja ihmisten tekemät rakenteet. Pohja-aineistoon voidaan tuoda myös peruskartan data.

Näiden lisäksi pohja-aineisto voi sisältää ilmakuvia ja kuntien kaavoituksen pohjakartan osia.


Maastokartoitus

Kartoittajan tulee olla kokenut suunnistaja. Pohja-aineistoa hyväksi käyttäen kartoittaja piirtää maastossa kaikki suunnistuksen kannalta oleelliset maaston muodot ja kohteet niin kuin ne suunnistuskartan kuvausohjeissa on määrätty.
Maastokartoitus on kartan laadun kannalta ratkaisevin ja myös aikaa vievin vaihe. Kartoitukseen tarvittava aika vaihtelee huomattavasti eri maastotyypeissä. Keskimääräinen aikamenekki Suomen maastoissa on 30-40 h/km2.

Maastokartoituksessa käytetään tietokonetta ja satelliittipaikannusjärjestelmien paikkatietoa. Piirto tapahtuu tietokoneella suoraan maastossa, jota viimeistellään sisätiloissa.


Oikoluku ja testijuoksut

Välitulosteiden avulla tehdään viimeiset tarkistukset maastossa ja täydennetään ne karttatiedostoon.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kiinnostaako kartoitustyöt?

Suunnistusliitto tarjoaa suunnistusseuroille ja -alueille koulutusta karttojen valmistamiseen. 
Tyypillisiä karttakursseja ovat esim. yhden päivän OCAD-peruskurssi karttojen ja ratojen piirtämiseen tai koko viikonlopun tilaisuus keskittyen harrastajakartoittajien karttapäivityksiin maastossa. Tiedotamme Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan koulutustapahtumista verkkosivuilla.

Lisätietoa Suunnistusliiton koulutuskalenterissa.

Kartan piirtämiseen voi harjoitella myös seuran omien kartoittajien opastuksella. Seuralla on käytössä maastotietokone, mikä sisältää OCAD18 ohjelman. Maastotietokone on tarkoitettu seuran kartoittajien käyttöön. Lisäksi seuralla on käytössään OCAD19 Team-lisenssejä, joita voidaan käyttää erilaisiin kartoitusprojekteihin.

Lisätietoja karttavastaava Arto Vilppola 040-8684980, artovilp@gmail.com


Kartoittajalle maksettavat korvaukset

Suunta 2000 koordinoi Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien alueilla tapahtuu kartoitustoimintaa. Seura tekee kartoittajan kanssa tilaussopimuksen tehtävästä työstä, jossa sovitaan tekijäpalkkion lisäksi karttaan liittyvistä oikeuksista.

Karttojen valmistus ja ajantasaistaminen perustuvat kartoitussuunnitelmaan, jossa määritellään ensisijaiset kartoituskohteet. Tekijäpalkkion suuruuteen vaikuttaa suuresti kunkin hankkeen rahoitustilanne. Kartoitustyöstä maksettava korvaus vaihtelee tapauskohtaisesti.