Karttoihin liittyvät oikeudet

Suunnistuskartta on luovan työn tulos

Kartta rinnastuu tekijänoikeuslaissa kirjalliseen teokseen

Teos on itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä henkisen luomistyön tulos.


Kartta nauttii teossuojaa

Tekijänoikeus syntyy suoraan lain nojalla, kun kartta tehdään. Mitään muodollisuuksia, esim. rekisteröintiä tai ©-merkin käyttöä ei edellytetä. Karttoihin kuitenkin merkitään tekijän nimi ja myös julkaisemisvuosi. Lisäksi kartoissa mainitaan Suunta 2000 kartan haltijana. 


Tekijänoikeussuoja kuuluu teoksen tekijälle

Tekijänä pidetään sitä, joka on piirtänyt kartan. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Tekijänoikeussuoja siirtyy osittain seuralle tilaussopimuksen myötä, kartan luovutuksen yhteydessä.


Moraaliset oikeudet

Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijäpersoonaa. Tekijän nimi tulee mainita hyvän tavan mukaisesti kartassa ja karttaotteessa (isyysoikeus). Teosta ei myöskään saa muuttaa tai saattaa yleisön saataville tekijän arvoa loukkaavalla tavalla (respektioikeus). Respektioikeutta tarkennetaan tilaussopimuksessa. Poikkeuksetta seura saa myös muokkausoikeuden tilaamiinsa karttoihin.


Taloudelliset oikeudet

Tekijällä on yksinoikeus määrätä karttansa valmistamisesta ja jakamisesta. Kartan käyttämiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina tekijän lupa. Lupansa ehdoksi tekijä voi vaatia korvauksen, myymällä tai vuokraamalla karttansa. Tilaussopimuksessa kartan taloudelliset oikeudet siirtyvät osin tai kokonaan seuralle. Seura on lähes poikkeuksetta käyttämiensä karttojen haltija.


Yksityinen kopiointi

Karttojen käyttäjän kannalta merkittävin yksittäinen tekijänoikeuden rajoitus on oikeus yksityiseen kopiointiin. Suunta 2000 verkkosivuilla julkistetusta kartasta saa ilman oikeudenhaltijan lupaa valmistaa muutaman kappaleen (2-4 kpl) yksityiseen käyttöön. Tämä mahdollistaa myös mm. kilpailukartan tuomisen digitaalisessa muodossa suunnistussuorituksen analyysiohjelmiin. Tämän uudelleen julkaiseminen esim. sosiaalisessa mediassa on kuitenkin kielletty.