Ajos 4.6.

Ajoksessa pidettyjen Suuntarastien tulokset ohessa. Osallistujia 110.